krishnakumari@casema.nl
fax +31(0)84 710 9738

Ter nagedachtenis en in naam van de Doden (onze overgroot ouders, groot ouders, ouders en echtgenoot…etc.) die door middel van hard te werken met bloed, zweet en tranen, ondanks vernederingen, onderdrukking en vernietiging van generatie op generatie met hart en ziel gewerkt hebben om deze erfgoederen op te bouwen) en tevens in naam van Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing weduwe van Cornelis Nicolaas Turpijn, de "Born To Be", de Jongste Vrouwelijke "Wereldleider", Eigenares, Vertegenwoordigster, Beschermvrouwe, Stijlhouder, Guru Besar Ilmu Kebatinan Kejawen van het gehele erfgoed Setia Hati Madiun wereldwijd en tevens draagster van 2 bijzondere erfgoederen waaraan koppelingen zijn gemaakt!!! De naam Krishnakumari betekent Goddelijke Prinses!!!

LET ME LEAD YOU ALL THROUGH DARKNESS!!!


Het Erfgoed van de nalatenschap van wijlen mijn echtgenoot een voormalig dappere Kindsoldaat, Commando, Expert in Silent Killing, Guru Besar Ilmu Kebatinan Kejawen, Strateeg, een ware Leider, Grondlegger, Pendekar, Stamvader Cornelis Nicolaas Turpijn die de "Spil Van De Wereld" en Het Aller Machtigste Erfgoed van de Gehele Wereld is. Laten wij al hetgeen dat naar algemene maatschappelijke ontwikkeling en vooruitgang, liefde en wereld vrede, verdraagzaamheid, welvaart en opbouw op wereldniveau over de gehele wereld leidt koesteren en beschermen!!! Dit erfgoed en is nog véél en véél machtiger dan de gehele Troonopvolging van het Koningshuis!!!


Ontwikkelingen van de verbeterde, op de Europeaan aangepaste, geperfectioneerde, authentieke: Setia Hati, Setia Hati Madiun, Pencak Silat:Setia Hati in al zijn naams varianten en verscheidene Pencak Silat stijlen en de Pencak Silat in Nederland, Europa en van alles van wat er daaruit voortvloeit over de gehele Wereld.

Setia Hati Madiun


In de pré-Hindoeïstische tijdperk toen de Monniken en de Brahma Priesters naar Indonesië gingen hebben de Indonesiërs cultuur bezit gemaakt van het Boeddhisme en het Hindoeïsme (zie ondermeer hun hofdans van vroeger). Veel berust op de Ramayana en de Mahabharata.
Het woord Ketjak=Pentjak.

Pencak Silat is van oorsprong een zelfverdedigingmethode voor monniken (jungle fighting in combinatie met de authentieke geestelijke leer als geheime leer). Ketjak is een Hindoestaans woord (Sanskriet) ontleend aan de Ramayana afgeleid uit het geluid der slaginstrumenten van de Hindoestanen, waarbij ik de nadruk leg op het woord geluid. In het tijdperk toen de Batara Guru Kris gemaakt werd in Indonesië en aan de hand van de filosofie erachter kan men duidelijk de invloeden die afkomstig zijn van het Hindoeïsme daaraan zien. Zoek op Google het woord: Batara Guru en lees de geschiedenis ervan. Het woord Kilat=Silat. "Kilat" betekent "Bliksem" Kilat is een woord van Maleise oorsprong.

Setia Hati Madiun is van oorsprong de authentieke Setia Hati in z'n oervorm in combinatie met de Ilmu Kebatinan Kejawen (Authentieke Geestelijke Leer). De Setia Hati Madiun is in het verre verleden, vanwege politieke perikelen in Indonesië nagenoeg uitgestorven en dood verklaard. Setia Hati Madiun, Pencak Silat: Setia Hati, in al zijn naamsvarianten is een verzameling van verschillende gevechtsstijlen die afgeleid zijn van dieren zoals:de tijger, de aap, de slang (cobrasysteem), de kikker, de sprinkhaan, het paard, de krokodil, de vleermuis, de kraanvogel, etc., de S-zit waarbij men de letter S kan zien en de Aksara of letter H.

De Grondlegger van de Setia Hati gevechtsstijl in Indonesië is Kiaji Ngabehi Soerodiwirjo. Pak C.N.Turpijn-Hardjono was op ongeveer 12 á 13 jarige leeftijd als voortvluchtig kindsoldaat uit het Hei-Ho leger, nadat hij Hashimoto die hem dagelijks veelvuldig mishandelde en ook voordat hij wat te eten kreeg met zijn bajonet gestoken had is hij later opgevangen door de aristocraat Ki Ng Soerodiwerdjo. Het Hei-Ho leger zijn Indonesische hulpkorpsen, rode baretters die deel uitmaakten van het Japans leger. Pak C.N.Turpijn was één van de 14 leerlingen van Ki Ng Soerodiwirjo en tevens de laatst overlevende van deze 14 leerlingen die de authentieke Setia Hati in z'n oervorm in combinatie met de Authentieke Geestelijke Leer geleerd heeft. In het klooster leerde Pak C.N.Turpijn ook het hoog Javaans. Later werd Pak C.N.Turpijn als enige uitverkorene doorverwezen naar Pak Tordjo voor verdere leer in de Ilmu Kebatinan Kejawen, omdat het de pit van de Pencak Silat is. Ki Ng Soerodiwirjo was de Pendekar van "Het Zwarte Suikerriet Klooster" Pesantren Tebu Ireng genaamd. Het hoofd doel was om monnik te worden en om de leer van de monnik uit te dragen en te verspreiden.

In Indonesië heeft Pak C.N.Turpijn-Hardjono op zeer jonge leeftijd een erg politiek en militaristisch verleden gehad als kindsoldaat, Commando van het Indonesisch leger verbonden aan de Partisan Siliwangi tijdens de 2 de Wereld Oorlog toen Indonesië nog een kolonie van Nederland (het voormalig Nederlands-Indië) was. Hij diende in het Hei-Ho leger olv Hashimoto en ook diende hij later in het leger van Raymond Westerling. Voor meer informatie kunt u het boek "Westerling de éénling" raadplegen, waarin onder meer foto's van Pak C.N.Turpijn te zien zijn.

Op zeer jeugdige leeftijd als kindsoldaat was Pak C.N.Turpijn - Hardjono een aanhanger van Soekarno. Later keerde hij zich tot de Barisan Sakit Hati (BSH). En uiteindelijk werd hij een vrijheidsstrijder of revolutionair in Indonesië.

Tijdens de Revolutie was Pak C.N.Turpijn-Hardjono de rechterhand van Generaal Sudirman in het Indonesisch leger verbonden aan de Partisan Siliwangi. Slechts de dood is de erkenning van het verlies werd wederom in praktijk gebracht door de Indonesische vrijheidsstrijders. Het Indonesische verzet was opgedeeld in 3 hoofd groeperingen nl: 1. De Brawi Jaya (Oost-Java). 2. Diponogoro (Midden-Java) en 3. Siliwangi (West-Java). In 1946 was Genaraal Sudirman aanwezig tijdens het Linggadjati akkoord te Batavia. Generaal Sudirman is als gevolg van TBC komen te overlijden in de jungle van Indonesië. Zo begon of kwam de Merdeka oftewel vrijheid, onafhankelijkheid van Indonesië tot stand.


Pak C.N.Turpijn-Hardjono heeft Pak Frits Vermaesen in Sukamiskin leren kennen in Indonesië. Pak Frits Vermaesen die oorspronkelijk bekwaam was in OZ(Ongewapende Zelfverdediging) en Jiu-Jitsu heeft Setia Hati van Pak C.N.Turpijn-Hardjono in Indonesië geleerd. Frits Vermaesen heeft zowel in Indonesië als ook in Nederland Setia Hati van Pak C.N. Turpijn geleerd. Frits Vermaesen en Cor Turpijn waren ook in Nederland bevriend met elkaar.

In de jaren 60 heeft Pak C.N.Turpijn de verbeterde, op de relatief grote Europeaan aangepaste, geperfectioneerde authentieke: Setia Hati , Persaudaraan Setia Hati, Pencak Silat Setia Hati in al zijn naamsvarianten en de Pencak Silat in Nederland en later in Europa geïntroduceerd en tot populariteit gebracht en is daarmee de Grondlegger van de verbeterde, op de Europeaan aangepaste, geperfectioneerde authentieke: Setia Hati, Persaudaraan Setia Hati, Pencak Silat Setia Hati in al zijn naamsvarianten en de Pencak Silat in Nederland en Europa en van alles wat er daaruit voortvloeit over gehele wereld. Pak C.N.Turpijn heeft de authentieke: Setia Hati, Setia Hati Madiun, Pencak Silat: Setia Hati stijlen in al zijn naamsveranderingen en Pencak Silat verbeterd naar zijn eigen inzicht en ervaringen die hij heeft opgedaan in zijn oorlogs-, politiek- en militair strategisch verleden, geperfectioneerd en aangepast op de relatief grote Europeaan. Daarmee heeft hij zijn eigen gevechtsstijlen gecreëerd en is de stichter, bedenker en de bron achter het ontstaan van de diversiteit in Nederland van vele verscheidene gevechtsstijlen die allemaal een onderdeel zijn van de Setia Hati Madiun. In de jaren 60/70 en daarna heeft Pak C.N.Turpijn de "Persaudaraan Setia Hati Madiun" onder verdeeld in:

*Setia Hati
Ronny Lerrick, Adje en Jos van der Geughten, Tiander Turpijn, Nico Lotz, Philip Lotz en zijn gebroeders Lotz, Coos Covena, Bradley Jacobs, Will Timmermans, Joep Caverlé, Piet Hazeleger, Fred Doornbosch, Mark den Engelsman, Happy Vincent en zijn dochter, Johan Klop, Johan Turpijn, Rudi Swart, Piet Suverkropp, J. van Geel, etc.

*Persaudaraan Setia Hati
Eric Chatelier 4 Dan (AFPS Fr), etc.

*Setia Hati Terate
M.Bright (Maastricht), Charles Joussot 5 Dan (Fisfo Systems), F.J.Poupaert (Fr), P.Chauvin (Be), Franck Ropers, M.W.J. Schelling, Emile Kuntzelaers, Hugo Wuesten, Sébastien Veroult (FISFOSEB), Patrick Germano, Damien Cholet, Jean Marc Dudziak, etc.

*Persaudaraan Setia Hati Organisatie
Michiel en Yessica Meijer, Herman en Frank Proosten, etc.

*Persaudaraan Setia Hati Madiun
Victor Turpijn 3 Dan, Frank en Ron van der Kroef, Patrick Yuen, Mijndert Musk 1 Dan, Wijbren Doze, Ronald Burger, Jeroen Bakker, Marco van der Most, Ron Claassen, Harris Pitoy, Leon Zweers, Herman Zandstra, etc.

*Vele verscheidene Setia Hati Stijlen en Pencak Silat Stijlen


Als voorvechter van de verbeterde, op de Europeaan aangepaste, geperfectioneerde authentieke: Setia Hati, Pencak Silat:Setia Hati in al zijn naamsveranderingen heeft Pak C.N.Turpijn baanbrekend werk verricht in de wereld van de krijgskunsten. Pak C.N.Turpijn heeft de verbeterde, op de Europeaan aangepaste, geperfectioneerde authentieke: Setia Hati , Setia Hati Stijlen, Persaudaraan Setia Hati, Pencak Silat:Setia Hati in al zijn naamsveranderingen en Pencak Silat vanuit Nederland verspreidt naar België, Duitsland en Frankrijk. Pak C.N. Turpijn gaf ook regelmatig lessen/trainingen in Frankrijk aan leerlingen en leraren die ook buiten Europa woonachtig waren en scholen hadden. We kunnen stellen dat alle Setia Hati, Persaudaraan Setia Hati en Pencak Silat Setia Hati stromingen in al zijn naamsvarianten en vele verscheidene Pencak Silat stijlen in Nederland (direct of indirect) hun oorsprong hebben bij Pak C.N.Turpijn (vb. Cobra Style van Mijndert Musk 1 Dan, Anoman Stijl van Pak Verdi Phefferkorn, Setia Hati van Pak Frits Vermaesen, …etc.). Pak Verdi Phefferkorn was in 1972 Penningmeester van Pak C.N.Turpijn. Mijndert Musk van Cobra Style loopt met een diploma van Pak C.N. Turpijn op zak die hij te danken heeft aan en waarop ook de handtekening staat van Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing weduwe van Pak C.N. Turpijn. De korte openingstechniek van de cobra die Mijndert Musk van Pak Cor Turpijn geleerd heeft, hetgeen o.a. de diversiteit met de andere stijlen van andere leerlingen van Pak Cor Turpijn maakt. Zo hebben velen o.a de korte openingstechniek, hetgeen bij een ieder verschillend is, van Pak Cor Turpijn geleerd, hetgeen o.a. in de eerste instantie de grootste diversteit maakt tussen de verschillende stijlen in al hun naamsveranderingen die afkomstig zijn Pak Cor Turpijn en hun oorsprong hebben bij Pak Cor Turpijn. Pak C.N. Turpijn die vele mensen, leerlingen, leerlingen van leerlingen..etc. heeft opgebouwd met zijn kennis en kunde in het bijzonder als Guru Besar Ilmu Kebatinan Kejawen en Pendekar tot wat ze nu zijn was de stichter, bedenker, het brein en bron achter het maken van de diversiteit inzake de vele verscheidene Setia Hati Stijlen in al zijn naams veranderingen, Pencak Silat:Setia Hati Stijlen in al zijn naams veranderingen en Pencak Silat Stijlen in al zijn naamsveranderingen in Nederland, Europa..etc.. Zo is de verbeterde, op de relatief grote Europeaan aangepaste, geperfectioneerde, authentieke: Setia Hati in al zijn naamsveranderingen en Pencak Silat bekend geworden en tot populariteit gebracht door C.N. Turpijn in Nederland, Europa en verder verspreidt over de gehele wereld. In de glorie jaren van Pak Cornelis Nicolaas Turpijn telde Nederland meer 26 scholen.

Pak C.N.Turpijn is:
1) de Grondlegger, Pendekar, Stamvader van de verbeterde, op de Europeaan aangepaste, geperfectioneerde authentieke: Setia Hati, Setia Hati Stijlen, Persaudaraan Setia Hati, Persaudaraan Setia Hati Stijlen, Pencak Silat Setia Hati, Pencak Silat Setia Hati Stijlen, Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati, Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Stijlen en alle andere naamsvarianten en de Pencak Silat in Nederland, Europa en van alles wat er daaruit voortvloeit over de gehele wereld. 2) de Grondlegger, Pendekar, Stamvader van zijn gevechtsstijllen "Persaudaraan Setia Hati Madiun" en "Setia Hati Madiun" wereldwijd en van alles wat er daaruit voortvloeit over de gehele wereld. 3) Guru Besar Ilmu Kebatinan Kejawen .

Het was Pak C.N.Turpijn die de Internationale Pakubuana Pencak Silat Federatie Nederland heeft opgericht en ook de voorzitter was met als vice-voorzitter Siegfried D.L.Parisius in 1980. Pakubuana betekent "Spil van de Wereld ". De Internationale Pakubuana Pencak Silat Federatie Nederland heeft eerder bestaan dan de NPSB (Nederlandse Pencak Silat Bond) en de EPSF (Europese Pencak Silat Federatie). De Persilat in Indonesië te Jakarta is ook in 1980 opgericht. Op initiatief van Michiel Meijer is de vereniging "Sabda Ing Pendita" betekent "Leer van de monnik" te Nieuwegein opgericht met toen als voorzitter Ron van der Kroef in 1983. De huidige voorzitter is Ronald Burger. Mede met dank aan Michiel Meijer van de school "Paksi Naga Runtjing" is het boek "Inleidend Leerboek Traditionele Pencak Silat" ontstaan. Voor de duidelijkheid wil ik een ieder met nadruk er op wijzen en mede delen dat het boek "Inleidend Leerboek Traditionele Pencak Silat" is bedoeld om een globaal beeld te geven hoe het vroeger eraan toeging en absoluut niet bedoeld is om een verdeling te doen inzake het erfgoed van de gehele nalatenschap van wijlen mijn echtgenoot C.N. Turpijn. Er zijn leerlingen die véél langer en véél eerder getraind hebben bij Pak C.N. Turpijn dan Michiel Meijer, Victor Turpijn, en Michael Bright en al deze leerlingen die eerder getraind hebben kunnen mijnsinziens en logischer wijs niet weggecijferd worden, hetgeen het erfgoed van de nalatenschap van Pak C.N. Turpijn schaadt. Na het overlijden van wijlen Pak C.N. Turpijn (sommigen hebben zelf schaamteloos voor het overlijden van wijlen Pak C.N. Turpijn zijn plaats willen innemen) hebben velen misbruik gemaakt van de situatie, allen vanwege puur eigen belang en hun hebzucht die in hun geworteld zit die ze niet konden bedwingen, om zichzelf omhoog te halen en zichzelf onrechtmatig Grondleggerstitels- en Stijlhouderstitels toe-teeigenen, ondanks dat er op de begrafenis van wijlen mijn echtgenoot C.N. Turpijn het duidelijk kenbaar gemaakt is in bijzijn van de leden van de Raad van Ouderen van de NPSB (Nederlandse Pencak Silat Bond) bijvoorbeeld Pak W. Flohr, Pak C.D. Kessing…etc. en vele anderen dat ik, Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing weduwe van C.N. Turpijn zijn plaats inneem. Tevens wil ik er voor alle duidelijkheid er aan toevoegen dat Tiander Turpijn, Nico Lotz en zijn andere gebroeders, zoals bijvoorbeeld Philip Lotz bevoegde leraren zijn van verschillende authentieke Setia Hati en Pencak Silat stijlen die allen hun oorsprong hebben bij en afkomstig zijn van Guru Besar Ilmu Kebatinan Kejawen, Pendekar, Grondlegger, Stamvader C.N. Turpijn. Pak Cornelis Nicolaas Turpijn heeft in 1968 om zijn verbeterde, op de Europeaan aangepaste, geperfectioneerde authentieke: Setia Hati te promoten een grote demonstratie uitgevoerd op de Pasar Malam in de Houtrusthallen te 's-Gravenhage in Nederland en vanaf toen was Setia Hati een begrip geworden die gekoppeld werd aan de naam Pak Cor Turpijn alhoewel Pak C.N. Turpijn reeds eerder les gaf in Setia Hati en Pencak Silat. Vanaf toen werd de Setia Hati bekend en verspreidde de Setia Hati zich in Nederland als een olie vlek en telde Nederland meer dan 26 scholen. Voor de duidelijkheid wil ik een ieder er met nadruk er op wijzen dat er fouten zitten in het boek "Inleidend Leerboek Traditionele Pencak Silat" en dat het boek "Inleidend Leerboek Traditionele Pencak Silat" niet verveelvuldigd mag worden zonder mijn toestemming. Inzake het gehele erfgoed van de nalatenschap van wijlen mijn echtgenoot is niemand en dan ook niemand bevoegd noch gerechtigd, ongeacht zijn of haar maatschappelijke rang, status of functie om beslissingen te nemen zonder toestemming van zijn weduwe Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing weduwe van Pak C.N. Turpijn. Pak C.N.Turpijn was ook Technisch Adviseur van de LMA-opleiding (Leraar Martial Arts) van de FOG (Federatie Oosterse Gevechtsporten). Het is Pak C.N.Turpijn zeker gelukt om zijn eigen gevechtsstijl de "Persaudaraan Setia Hati Madiun" op wereldniveau te brengen (zie a) WK 1992, Erik Chatelier 4 Dan (AFPS) is een leerling van Pak C.N.Turpijn b) Charles Joussout 5 Dan(Fisfo Systems).

In de periode eind 1994 tot voor overlijdensdatum (31 juli 1996) heeft Pak C.N.Turpijn samen met zijn 2 assistenten Patrick Yuen en Marco van der Most les gegeven aan Louis Fraanje en zijn assistenten (Peter Sonnemans, Michael Waldow, Bart ven Velzel, Michael Stijger, André, etc.), die aangesloten zijn bij de Stichting Setia Hati Nederland met toen als voorzitter Roy R.Stijger. Tevens heeft Pak C.N. Turpijn ook nog les gegeven aan Harris Pitoy, Piet Hazeleger en Fred Doornbosch in Lelystad. Pak C.N.Turpijn geboren op 28 augustus 1929 te Yog Jakarta is thuis overleden op 31 juli 1996 in de Archipel 45-12 te Lelystad en is begraven in Begraafplaats Westduin, Ockenburgstraat 27 te 's-Gravenhage Nederland. Het was de wil zelf van Pak C.N. Turpijn om het lied: " De Clown " van Ben Cramer te draaien op zijn begrafenis. Het Graf en Grafmonument van wijlen Pak Cornelis Nicolaas Turpijn is ook te zien op de website van de gedenktekenspecialis: www.degedenktekenspecialist.nl Dubbelklik op het woord: Grafmonumenten en blader verder totdat men het Grafmonument Pencak Silat tegen komt, die ik uit liefde heb gekocht en heb laten maken voor wijlen mijn echtgenoot Cornelis Nicolaas Turpijn. Mede met dank aan in het bijzonder Els Groenewoud en uiteraard alle anderen die eraan mee geholpen en gewerkt hebben om het resultaat 10 jaar na overlijdensdatum te bereiken in 2006 voor het Grafmonument zoals het er nu eruit ziet.

Met ingang van overlijdensdatum van de Grondlegger van de verbeterde, op de Europeaan aangepaste, geperfectioneerde authentieke: Setia Hati , Pencak Silat Setia Hati, Persaudaraan Setia Hati en alle naamsvarianten en de Pencak Silat in Nederland, Europa en van alles van wat er daaruit voortvloeit over de gehele wereld neemt zijn weduwe Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing testamentair zijn plaats in, in de hoedanigheid van: 1) de Beschermvrouwe van de verbeterde, op de Europeaan aangepaste, geperfectioneerde, authentieke: Setia Hati, Setia Hati Stijlen, Pencak Silat Setia Hati, Pencak Silat Setia Hati Stijlen, Persaudaraan Setia Hati, Persaudaraan Setia Hati Stijlen, Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati, Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Stijlen, Pencak Silat Stijlen en alle andere naamsvarianten en de Pencak Silat in Nederland, Europa en van alles wat er daaruit voortvloeit over de gehele wereld.
2) de Beschermvrouwe van zijn gevechtsstijllen: "Persaudaraan Setia Hati Madiun" en "Setia Hati Madiun" wereldwijd en van alles wat er daaruit voortvloeit over de gehele wereld.
3)Guru Besar Ilmu Kebatinan Kejawen.


De Beschermvrouwe Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing weduwe van Pak C.N. Turpijn is tevens de Testamentair Rechthebbende Eigenares, Vertegenwoordigster, Stijlhouder en Guru Besar Ilmu Kebatinan van het gehele erfgoed van de nalatenschap van Guru Besar Ilmu Kebatinan Kejawen, Pendekar Cornelis Nicolaas Turpiin. Iedere leerling van Grondlegger, Pendekar, Stamvader C.N. Turpijn zal tot zijn of haar dood een leerling van Cor Turpijn blijven en kan zichzelf nooit en nimmer een Grondleggertitel noch een Stijlhoudertitel toe-eigenen noch toebedeeld krijgen, omdat de technieken van de Guru Besar Ilmu Kebatinan Kejawen, Grondlegger, Stamvader, Pendekar C.N. Turpijn zijn.

Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing weduwe van C.N.Turpijn is de jongste vrouwelijke "wereldleider" en tevens eigenares van het aller machtigste erfgoed die de "Spil van de Wereld" is van de gehele wereld voorlopig woonachtig binnen de Nederlandse Monarchie als Nederlands Staatsburger afkomstig uit Suriname (vier en een half keer groter dan Nederland) van voornamelijk Nepalees / Hindoestaanse, etc. afkomst. Tevens is Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing weduwe van C.N. Turpijn ook Testamentair mede Rechthebbende Eigenares, Vertegenwoordigster, Beschermvrouwe: ter bestrijding van het Analfabetisme in Suriname en van alles van wat er daaruit voortvloeit en van het erfgoed Arja Samaj in Suriname en van alles wat er daaruit voortvloeit over de gehele wereld. Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing weduwe van C.N.Turpijn is de dochter van Luchminia Hanuman Sing-Shiamrai en Herman Hanuman Sing, Groot Grond Bezitter, Industrieel geweest in Suriname. Een groot, bekend, gerespecteerd, vooraanstaand, welgesteld man ..etc.. De kleindochter van Alma Mildrit Hanuman Sing-Parisius en Herman Julius Hanuman Sing van Nepalese afkomst, Groot Grond Bezitter in Suriname, de Grondlegger van het erfgoed Arja Samaj in Suriname en van alles wat er daaruit voortvloeit over de gehele wereld. Herman Julius Hanuman Sing was ook een voorvechter tegen het Analfabetisme in Suriname en van alles van wat er daaruit voortvloeit over de gehele wereld. Herman Julius Hanuman Sing, die gevechtskunst beheerste, een goede zwemmer en een gymnast was werd ook wel de man zonder ruggegraat genoemd, vanwege zijn leningheid. Herman Julius Hanuman Sing was de oprichter en tevens directeur van zijn school in de Corantijnpolder te Nickerie in Suriname en heeft ook in het onderwijs gezeten aan de Pad van Wanica, Helena Christina te Paramaribo Suriname. Zijn strijd heeft hij uitgevochten via de Media te Paramaribo Suriname. Herman Julius Hanuman Sing heeft véél gedaan voor mensen en in het bijzonder voor de Hindoestanen in Suriname, waardoor velen en ook hun kinderen daardoor opgebouwd zijn. Herman Julius Hanuman Sing was de rijkste van al zijn broers en zusters. De naam Krishnakumari, hetgeen Goddelijke Prinses betekent heb ik te danken en gekregen van wijlen mijn opa Herman Julius Hanuman Sing, die de naam Krishnakumari op zijn sterfbed opgeschreven heeft en achter gelaten heeft voor het kind die geboren zou worden, ondanks dat mijn moeder helemaal niet in verwachting was en mijn ouders toen alleen maar zonen hadden. De achterkleindochter van Krishnakumari en Bhimbahadoursing, de man van Nepalese afkomst die als "gewoon" man naar Suriname ging. Bhimbahadoursing , de man van Nepalese afkomst die gevechtskunst beheerste en over magie beschikte bezat de aller hoogste priestersgraad die iemand ooit kon hebben en was één van de rijkste mannen, misschien toen ter tijd wel de rijkste man van heel Suriname (4 en ½ keer groter dan Nederland). Bhimbahadoursing is vermoord, van achteren onverwachts dood geslagen, door zijn beste vriend die uit eindelijk alles gestolen heeft. Men kan meer lezen over de rijke familie geschiedenis van mijn familie in het boek:"Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke vooruitgang. Een taal- en onderwijsgeschiedenis van Suriname, 1651 - 1975." Geschreven door Lila Gobardhan-Rambocus. ISBN 90-5730-166-0 Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen. Een exemplaar van het boek (mijn boek) gegeven aan Pandiet S. Biere geschonken namens de Familie Hanuman Sing na het plotseling overlijden van wijlen mijn moeder Luchminia Hanuman Sing-Shiamrai in augustus 2003 ligt bij de Arja Samaj aan de Regentesselaan te 's-Gravenhage in Nederland. In het Archief van het Bisdom te Paramaribo bevindt zich uitgebreide documentatie over de "Questie Hanuman Sing" Onderwijs: Q, doos V. Tevens ligt er ook documentatie in het Lands Archief Paramaribo: Geboorteregister van Paramaribo, Folio 117 DS. In dit boek kan men lezen hoe wijlen mijn opa Herman Julius Hanuman Sing een hard werkende, opbouwende en vooruitstrevende, vooraanstaand, welgesteld en groot man die met hart en ziel werkte onderdrukt werd en voor koelie, hetgeen lastdrager betekent, uitgemaakt werd toen Suriname (4 en een ½ keer groter dan Nederland) nog een kolonie van Nederland was en de Nederlandse Regering in die tijd alles bepaalde en opdracht daartoe gaf. Bij alle officiële gelegenheden in Suriname (4 en ½ keer groter dan Nederland) werd wijlen mijn opa Herman Julius Hanuman Sing zoon van een vooraanstaand, welgesteld en groot man in Suriname schriftelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn. Tevens kan men ook lezen hoe bepaalde mensen en families in het bijzonder de Hindoestanen en de Brits Indiërs van Nepalese afkomst onderdrukt werden in opdracht de Nederlandse Regering toen Suriname (4 en ½ keer groter dan Nederland) een kolonie van Nederland was!!! Hanuman Sing en Hira Sing waren broers, zonen van Bhimbahadoursing en Krishnakumari. De winkel aan de Koningstraat te Paramaribo Suriname was van Bhimbahadoursing, de vader van Herman Julius Hanuman Sing en Jaques Hira Sing. Hanuman Sing en Hira Sing die kinderen zijn van één vader en één moeder hebben hun voornamen pas later aangenomen, waarbij hun roepnamen van geboorte in de plaats gekomen zijn van hun achternaam, omdat er vroeger géén achternamen bestonden. Hira Sing was niet eens met het voorstel van Hanuman Sing om de roepnaam van geboorte van hun vader Bhimbahadoursing aan te nemen als achternaam. En aangezien Hira Sing wilde dat Hanuman Sing de naam Hira Sing moest aan nemen als achternaam, hetgeen onenigheid met zich mee had gebracht tussen de 2 broers, omdat Hanuman Sing dat weigerde aangezien hij reeds bekend was onder zijn eigen roepnaam van geboorte Hanuman Sing met als gevolg dat de 2 broers uiteindelijk besloten om hun eigen roepnamen van geboorte aan te nemen als achternaam. Voor mij is het een grote vraag wat de daadwerkelijke redenen zijn waarom het boek uit de handel is gehaald los van het feit dat er ook fouten in vermeld staan inzake onze erg rijke familie geschiedenis. Het is uitermate ongehoord, ongemanierd, betreurenswaardig en niet fatsoenlijk dat mensen, zoals wijlen mijn opa Herman Julius Hanuman Sing die met hart en ziel hun inzet, bijdrage en discipline gegeven hebben, ondanks onderdrukking, vernedering en vernietiging ineens helemaal weggecijferd worden door anderen vanwege hun hebzucht en eigen belang!!! Deze mensen zoals wijlen mijn opa Herman Julius Hanuman Sing mogen nooit en nimmer in de vergetenheid gebracht worden. Ook wijlen mijn oma Alma Mildrit Hanuman Sing-Parisius, gaf onder andere handwerk lessen aan de Hindoestanen, mensen in Suriname (4 en ½ keer groter dan Nederland). Bepaalde families en bepaalde mensen worden stuctureel, successievelijk en systematisch van generatie op generatie vernietigd door de Nederlandse Regering, vanwege hun ziekelijke dictatuur oftewel verkapte vorm van slavernij. Bezoek ook mijn hyveshomepage: http://krishnakumari.hyves.nl op Google waar men ook het Graf en het Grafmonument kan zien die ik, Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing als trotse vrouw uit liefde heb gekocht en heb laten maken voor wijlen mijn echtgenoot C.N. Turpijn. Dubbel klik op de woorden: PROFIEL/BlOG/FOTO'S (al lijken ze op het zelfde,maar de teksten zijn anders) in de paarse balk van mijn hyveshomepage http://krishnakumari.hyves.nl om meer te lezen.

Iedere leraar is leraar of trainer van zijn of haar eigen school of scholen. Als een leraar meerdere leraren onder zich heeft in een school dan is hij of zij hoofdinstructeur of hoofdtrainer van zijn of haar school. Indien een leraar meerdere scholen heeft dan is hij of zij hoofdtrainer of hoofdinstructeur van zijn of haar scholen. Dit houdt in dat alle leerlingen van Pak C.N.Turpijn, en leerlingen van leerlingen van Pak Cor Turpijn …etc., militairen van alle soorten, politie agenten, rechercheurs, security, bodygards…etc. die persoonlijk getraind zijn door wijlen Pak Cor Turpijn zelf en door leerlingen van Cor Turpijn ongeacht hun naamsverandering van de Pencak Silat stijlnaam Setia Hati ..etc., ook tot het erfgoed van de nalatenschap van Grondlegger, Pendekar, Stamvader Pak Cor Turpijn behoren. De technieken zijn van Pak C.N. Turpijn en behoren tot het erfgoed van de nalatenschap van een voormalig dappere Kindsoldaat, Expert in Silent Killing, Commando, Guru Besar Ilmu Kebatinan Kejawen met veel strategisch inzicht die uitgroeide tot een ware Leider, Grondlegger, Pendekar, Stamvader Pak Cornelis Nicolaas Turpijn.

OPROEP: Onder de noemer:"Eendracht maakt Macht" doet Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing weduwe van C.N.Turpijn bij deze een oproep aan alle Pesilats die de gevechtsstijl van Pak C.N.Turpijn hoog in het vaandel dragen om zich te melden, zodat we gezamenlijk de nalatenschap hoog kunnen houden. Verenigen is van essentieel belang voor de sport en in het belang van de authentieke: Setia Hati, Persaudaraan Setia Hati, Pencak Silat Setia Hati in alle naamsvarianten en de Pencak Silat in z'n algemeen om technieken, kennis en kunde wederzijds uit te wisselen. Wederzijds respect en verdraagzaamheid op een vreedzame wijze voor elkaar is hierbij erg van belang! Een ieder met behoud van zijn of haar eigen geloof, normen, waarden en technieken!!! Niemand mag een ander discrimineren vanwege zijn of haar geloof noch op huidskleur. Tevens roep ik, Krishnakumari Mildred Turpijn-Hauman Sing weduwe van C.N. Turpijn in de hoedanigheid van kleindochter van Herman Julius Hanuman Sing, voorvechter tegen het Analfabetisme in Suriname en van alles van wat er daaruit voortvloeit en tevens de Grondlegger van de Arja Samaj in Suriname en van alles van wat er daaruit voortvloeit over de gehele wereld, een ieder over de gehele wereld, alle Aziaten met Oosterse/Aziatische normen en waarden over de gehele wereld, de gehele Indische en Indonesische gemeenschap over de gehele wereld en ook in het bijzonder alle Brits Indiërs van Nepalese afkomst en Hindoestanen over de gehele wereld, alle Monniken en kinderen en klein kinderen…etc. van Monniken over de gehele wereld op om de verbeterde, op de Europeaan aangepaste, geperfectioneerde authentieke: Setia Hati in al zijn naamsvarianten, Setia Hati Madiun te leren en het zich eigen te maken en het te koesteren en te beschermen, zodat deze kennis en kunde die opgebouwd zijn door middel van innerlijke geestelijke rijkdommen van onze ouders, groot ouders en overgroot ouders, echtgenoot …etc. van generatie op generatie nooit en nimmer verloren gaat. De verbeterde, op de Europeaan aangepaste, geperfectioneerde authentieke Setia Hati in al zijn naamsveranderingen, Setia Hati Madiun en Pencak Silat is Martial Arts!!! Wij moeten héél erg alert en op onze hoede zijn en ons niet te veel laten verblinden en verleiden door te westerse invloeden, waardoor wij vernietigd en geruïneerd worden van generatie op generatie en men vandoor gaat met al onze erfgoederen en rijkdommen, die opgebouwd zijn door hard te werken met hart en ziel en met bloed, zweet en tranen, ondanks onderdrukking, vernedering en vernietiging van generatie op generatie door middel van onze innerlijke geestelijke rijkdommen die wij bezitten, op een hele sluwe, listige, lage, lafhartige, barbaarse en gemene wijze, waardoor er bepaalde constructies en structuren voor bedacht zijn. Tevens roep ik, Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing weduwe van C.N.Turpijn de aller hoogste organisaties inzake Mensenrechtenschending op wereld niveau op om een diepgaand onderzoek in te stellen inzake alle punten die op mijn hyveshomepage http://krishnakumari.hyves.nl vermeld staan door dubbel te klikken op het woord: Profiel in de paarse balk.

DOELSTELLING: De verbeterde, op de Europeaan aangepaste, geperfectioneerde authentieke: Setia Hati, ,Persaudaraan Setia Hati, Pencak Silat Setia Hati en alle naamsvarianten en de Pencak Silat in z'n algemeen tot een gedegen, waardige en integere sport te maken die multicultureel is! Gelijke kansen voor een ieder binnen deze samenleving en over de gehele wereld. De authentieke doelstellingen van de Monikken moeten als hoofd doelstelling gehandhaafd blijven waarbij de hebzucht, jaloezie en het barbaarse eruit gehaald worden en ik de nadruk leg op het vreedzame, geweldloosheid en verdraagzaamheid die naar wereld vrede leiden van essentieel belang zijn!!! De koppeling met het militairisme en het geloof die in de 2 de Wereld Oorlog en tijdens de Revolutie in Indonesië gemaakt zijn en toegepast zijn, waarbij slechts de dood de erkenning van het verlies is die wederom in praktijk gebracht werd door de Indonesische vrijheidsstrijders, om te overleven en te vechten voor hun vrijheid en ter bestijding van uitbuiting, parasitisme, vernietiging, vernederingen en onderdrukking moeten ook gehandhaafd blijven en zijn ook van essentieel belang!!! Tevens wil ik hier aan toevoegen dat Pak C.N. Turpijn, ondanks dat hij zelf het slachtoffer van oorlogen geweest is, het hoofd doel om de leer van de monnik uit te dragen en te verspreiden op zijn manier en met al zijn inzichten volbracht heeft. Laten we al hetgeen dat niet alleen mensen maar ook landen met elkaar verenigd en ook al hetgeen dat leidt tot algemene maatschappelijke ontwikkeling en vooruitgang, liefde en wereld vrede, verdraagzaamheid, welvaart en opbouw op wereld niveau over de gehele wereld koesteren en beschermen.

DANKWOORD: Hierbij wil ik, Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing weduwe van C.N. Turpijn een ieder over de gehele wereld bedanken voor zijn of haar moeite, inzet en discipline voor de verbeterde, op de Europeaan aangepaste, geperfectioneerde authentieke: Setia Hati, Pencak Silat: Setia Hati, Persaudaraan Setia Hati, Setia Hati Madiun, en alle naamsvarianten en de Pencak Silat in z'n algemeen. Tevens wil ik, Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing weduwe van C.N. Turpijn ook een ieder over de gehele wereld en in het bijzonder alle leerlingen van wijlen mij opa Herman Julius Hanuman Sing en leerlingen van leerlingen, kinderen en kleinkinderen van leerlingen, …etc. van wijlen mijn opa Herman Julius Hanuman Sing en alle Hindoestanen, alle Brits Indiërs van Nepalese afkomst in Suriname en ook die afkomstig zijn van Suriname (4 en ½ keer groter dan Nederland), in Nederland en Europa en over de gehele wereld wonen, werken..etc. bedanken en in het bijzonder ook degenen die de Arja Samaj hoog in het vaandel dragen en houden. Tevens wil ik, Krishnakumari Mildred Turpijn-Hanuman Sing weduwe van C.N. Turpijn ook een ieder bedanken voor hun inzet, moeite en discipline: ter bestrijding van het Analfabetisme in Suriname en van alles wat er daaruit voortvloeit en voor de Arja Samaj in Suriname en van alles van wat er daaruit voortvloeit, Nederland, Europa en over de gehele wereld.